Ấn Độ

Khám phá ngôi nhà được thiết kế tuân theo thuật Vastu tại Ấn Độ

Ngôi nhà theo thuật Vastu này thì có nhiều thuận lợi với nhiệt độ khí hậu quanh năm tại vùng Bangalore. Phần mái nhô ra chống