Apple Watch

Con tỷ phú giàu nhất Trung Quốc – Wang Sicong, mua Apple Watch cho thú cưng

Tại Trung Quốc, lương trung bình của nhân viên văn phòng ở các thành phố lớn còn chưa bằng một chiếc Apple Watch. Vì vậy, hành