Avon

Mỹ phẩm Avon có thông tin rút khỏi thị trường Pháp

“Chúng tôi cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Chẳng có chương trình hỗ trợ nhân viên nào cả. Chúng tôi biết rằng việc kinh doanh