Bài học kinh nghiệm

5 bài học từ người có 67 tỷ USD khi 86 tuổi – Warren Buffett

“Tin tốt là bác sĩ nói tình hình của tôi không đe dọa tính mạng hay làm cơ thể yếu đi. Tôi đã nhận được kết