Bài học nhân sự

Nguồn nhân lực hiện tại chính là loại “tài nguyên” đặc biệt của doanh nghiệp

Khi nguồn nhân lực có điều kiện thuận lợi, được đặt đúng chỗ, được trả lương, thưởng phù hợp và được công nhận một cách công

Doanh nghiệp nên có chiến lược và lên kế hoạch người kế nhiệm

Để thử thách và kiểm nghiệm nhân viên, bạn hãy phân công công việc cho họ nhiều hơn, điều này giúp giải phóng bạn để tập

Lãnh đạo nên biết cách chia sẻ kiến thức hiệu quả cho nhân viên

Trong trường hợp doanh nghiệp bố trí được vài người trực tiếp dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) thì ngoài việc mỗi người chịu trách

Làm cách nào để giải quyết tình trạng “trễ vài phút”?

Nhiều người thường đến cơ quan là lao vào làm việc ngay, không nghỉ đôi phút để điểm qua những việc nhỏ cần làm trong ngày.

Những lưu ý cơ bản trong quá trình gặp gỡ và giao thương với người Nhật

Người Nhật không có thói quen mời đối tác về nhà chơi. Thay vào đó, ngoài giờ làm việc, họ mời đối tác đến các câu

Bảo mật và an toàn thông tin mạng: Sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng

Theo báo cáo của Tập đoàn Tư vấn toàn cầu KPMG, các công ty tại thị trường mới nổi Đông Nam Á nên bắt đầu ngay