bài trí hoa cúc

Phong thủy: Hoa cúc tượng trưng sự trường thọ, tăng thêm phúc phần

Đau lòng nghĩ mẹ chỉ sống được thêm 5 năm, người con đã xé nhỏ cánh hoa tới mức không thể đếm được số cánh hoa