Bảo mật thông tin

Bảo mật và an toàn thông tin mạng: Sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng

Theo báo cáo của Tập đoàn Tư vấn toàn cầu KPMG, các công ty tại thị trường mới nổi Đông Nam Á nên bắt đầu ngay