bắt chéo tay vô-lăng

Có nên đan chéo tay khi vào cua nhanh?

Một ý nữa, nhỏ thôi nhưng tăng cảm giác muốn lái đó là khi bắt chéo tay vào cua liên tục, bạn sẽ có cảm giác