cv gồm những gì

CV là gì? Hướng dẫn cách viết CV hay nhất? Tại sao cần viết CV?

Thư xin việc có thể được gửi đi để nhắm tới một vị trí công việc cụ thể, một công việc đang được quảng cáo, hoặc