lên dốc

Kỹ thuật lái xe số tự động (AT) khi vượt dốc, qua đèo

Nếu xe đang lên dốc mà bị chết máy: Bạn nhả chân ga, lái xe láng vào bên đường, chuyển chân phải sang đạp thắng, kéo