phỏng vấn xin việc thành công

Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc quan trọng bạn phải biết

Khi gặp một câu hỏi về một vấn đề nào đó mà bạn chưa từng nghe qua, đừng vội trả lời rằng “Tôi không biết” hay