rao bán trên mạng

Kinh nghiệm mua xe ô tô cũ bạn nên nắm rõ

Thông thường khi có va chạm thì thợ đồng sơn sẽ làm lại keo chỉ bằng các vật liệu khác (Silicon, matit…). Nếu làm bằng matit