tính ngày trùng tang

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 3/3/2020

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 26-3-2020, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Mậu Thìn – tháng: Canh Thìn – năm: Canh Tý) – 65 tuổi Theo Năm mất Thiên di

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 6/10/2019

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 2-11-2019, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Quý Mão – tháng: Ất Hợi – năm: Kỷ Hợi) – 64 tuổi Theo Năm mất Trùng tang

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 27/6/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 16/10/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 8/7/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 6/2/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 31/10/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 24/2/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 27/9/2016

Là dấu hiệu ra đi số do “Trời định”, người mất lúc đó được trời đưa đi. Sự ra đi này nằm ngoài mong muốn của